Logo

Váš stály dodávateľ zdravotníckeho materiáluŠpecializujeme sa na dodávky zdravotníckeho materiálu, prístrojovej techniky, dezinfekčných, čistiacich a upratovacích prostiedkov, inkontinenčných pomôcok a ostatného zdravotníckeho materiálu v Českej republike a na Slovensku.

Objednávkový systém

Žiadosť o prístupové údaje

Ak už ste odberateľom (zákazníkom) spoločnosti Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka, nie je potrebné, aby ste sa registrovali. Potrebné údaje o Vás máme k dispozícii.

Prístupové údaje Vám oznámi náš poverený pracovník:

Keď už budete mať prístupové údaje, môžete vstúpiť do našeho on-line objednávkového systému tu.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.