Logo

Váš stály dodávateľ zdravotníckeho materiáluŠpecializujeme sa na dodávky zdravotníckeho materiálu, prístrojovej techniky, dezinfekčných, čistiacich a upratovacích prostiedkov, inkontinenčných pomôcok a ostatného zdravotníckeho materiálu v Českej republike a na Slovensku.

Objednávkový systém

Postup riešenia sťažnosti

  1. Pre správne vybavenie sťažnosti je potrebné vyplniť a odoslať formulár, ktorý nájdete na tejto stránke dolu.
  2. Po odoslaní vyplneného formulára Vás v prípade potreby bude kontaktovať kompetentná osoba Perfect Distribution a.s. a bude s Vami koordinovať ďalší postup pri riešení sťažnosti.
  3. O spôsobe riešenia sťažnosti budete informovaní písomne.

Zákaznický tým Perfect Distribution a.s.

Formulár pre riešenie sťažností

Vyfarbené polia sú povinné.

Dátum podania sťažnosti: 29. 02. 2024
Zákazník:
Osoba zastupujúca zákazníka pri riešení stažnosti (kontakt):
E-mail:
Telefón:
Typ sťažnosti:
Popis sťažnosti:
Poznámky:
Kontrolný kód: captcha