Logo

Váš stály dodávateľ zdravotníckeho materiáluŠpecializujeme sa na dodávky zdravotníckeho materiálu, prístrojovej techniky, dezinfekčných, čistiacich a upratovacích prostiedkov, inkontinenčných pomôcok a ostatného zdravotníckeho materiálu v Českej republike a na Slovensku.

Objednávkový systém

Reklamace

Postup riešenia reklamácie

  1. Kontaktná osoba pre riešenie zákazníckych reklamácií je
    p. Jana Krivánková, +421 323 700 411, e-mail: jana.krivankova@pfd.agelsk.sk
  2. Pre správne vybavenie reklamácie je potrebné vyplniť a odoslať reklamačný formulár, ktorý nájdete na tejto stránke dolu.
  3. Po odoslaní vyplneného reklamačného protokolu Vás v prípade potreby bude kontaktovať kompetentná osoba Perfect Distribution a.s a bude s Vami koordinovať ďalší postup pri riešení reklamácie.
  4. O spôsobe vyriešenia reklamácie budete informovaní písomne.

Zákaznický tým Perfect Distribution a.s.

Reklamačný formulár

Vyfarbené polia sú povinné.

Dátum podania reklamácie: 28. 02. 2024
Zákazník:
Osoba zastupujúca zákazníka pri riešení reklamácie (kontakt)
E-mail:
Telefón:
Typ reklamácie:

Názov, kód a množstvo reklamovaného tovaru

Číslo šarže:   Výrobca:

Popis reklamácie:
Poznámky:
Kontrolný kód: